Praktijk voor Kinderergotherapie

Ergotherapie op Maat

Vergoeding & verwijzing

Wat is de vergoeding van (kinder)ergotherapie?

Een ergotherapeut behandelt op verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Bij uw eerste bezoek neemt u de verwijzing, samen met het pasje van uw zorgverzekering, mee naar de praktijk. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u door andere ouders, vrienden, collega’s of andere therapeuten op de hoogte bent gebracht van ergotherapie. U moet dan zelf een verwijzing voor ergotherapie regelen bij de huisarts. Een standaard verwijsformulier dat wordt gebruikt door Ergotherapie Nederland kunt u hier als document downloaden: verwijsformulier.

Met ingang van 1 januari 2012 kunt u ook zonder verwijzing naar de ergotherapeut. In bijgevoegd document vind u hier meer informatie over: Zonder verwijzing.

Vult u dan wel dit formulier in DTE  screening.

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Per kalenderjaar wordt er 10 uur volledig vergoed. Het is aan te raden hierover, voorafgaand aan de behandeling, contact op te nemen met uw zorgverzekering.

Tarief

De tarieven van ergotherapie zijn gebaseerd op de richtlijnen van Ergotherapie Nederland. Indien Ergotherapie niet wordt vergoed, of wanneer u meer behandelingen wilt, dan is het tarief van de behandelingen ongeveer €13,40 per 15 minuten.

Behandeling aan huis geschiedt uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is en dient op de verwijzing te worden vermeld. Hiervoor geldt een toeslag van ongeveer €22,30.

 

Overleg, langer dan 10 minuten wordt in rekening gebracht als behandeltijd.

 

Behandelingen die 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden niet in rekening gebracht.

Als een behandeling niet nagekomen kan worden, moet dit op tijd gemeld worden zodat de afspraak verzet kan worden. Het verzetten of afzeggen van een behandeling kan telefonisch of via een e-mail. Wanneer de behandeling niet wordt afgezegd of binnen 24 uur voor de behandeling, worden de kosten van de behandeling volledig in rekening gebracht.

 

De Rugzak

Per 1 augustus is De Rugzak ingegaan. Kinderen met een handicap, die naar een reguliere basisschool willen, krijgen geld mee in De Rugzak voor speciale voorzieningen. Samen met de school beslissen de ouders waaraan ze dit willen uitgeven. De begeleiding van deze kinderen verloopt via het  Regionale Expertise Centra (REC). Als het REC een ergotherapeut inschakelt, dan loopt de financiering via De Rugzak. Zit ergotherapie niet in het pakket van de REC, dan kan het kind via de huisarts een verwijzing krijgen en worden de behandelingen vergoed door de zorgverzekering (zie boven).

Contact:

Esther Jansen

Hudighaven 18

2993 HB Barendrecht

Nederland

 

Telefoon: 06-40839868

E-mail: esther@ergotherapieopmaat.nl