Praktijk voor Kinderergotherapie

Specialisaties

Contact:

Esther Jansen

Hudighaven 18

2993 HB Barendrecht

Nederland

 

Telefoon: 06-40839868

E-mail: esther@ergotherapieopmaat.nl

 

Ergotherapie op Maat

Ergotherapie bij hersenletsel

Mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen problemen krijgen op het gebied van lichamelijk functioneren, communicatie, cognitief functioneren, gedrag en persoonlijkheid. Hierdoor gaan de meest vanzelfsprekende handelingen opeens erg moeizaam. Wassen, aankleden, koken, boodschappen doen, tuinieren, reizen met het openbaar vervoer, werken, het verzorgen van een baby of het structureren van dagactiviteiten; het kan een worsteling zijn die tot flinke frustraties leidt.

Ergotherapie gaat aan de slag met dit soort problemen, met als doel de tevredenheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven te vergroten.

De ergotherapeuten van Ergotherapie op Maat hebben† veel ervaring met het behandelen van patiŽnten met niet aangeboren hersenletsel. Ontwikkelingen en nieuwe inzichten op dit gebied worden nauwlettend in de gaten gehouden en via scholing en literatuurstudies eigen gemaakt. De praktijk begeleidt NAH-cliŽnten in de thuissituatie. Het grote voordeel hiervan is dat mensen in hun eigen omgeving geobserveerd en taakgericht getraind worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit de zelfredzaamheid enorm vergroot. Thuisbehandeling heeft daarnaast een positief effect op de sociale participatie van cliŽnten en biedt de mogelijkheid ook de partner (en eventuele andere gezinsleden) erbij te betrekken.

Ergotherapie kan in alle fasen na het optreden van hersenletsel ingeschakeld worden voor:

 Diagnostiek en behandeling

 Preventie van complicaties

 Instructie en begeleiding van verzorgenden en naasten

 Begeleiding bij terugkeer naar het huidige of ander werk of, voor kinderen, terugkeer naar school


Ook mensen die al lange tijd met NAH kampen, lopen soms na jaren nog tegen bepaalde problemen aan. Door alsnog ergotherapie in te schakelen kunnen de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid† aanzienlijk vergroot worden.

 

Diagnostiek

De ergotherapeuten van Ergotherapie op Maat zijn geschoold in het betrouwbaar afnemen van verschillende testen die speciaal ontwikkeld zijn om de praktische gevolgen van het hersenletsel in kaart te brengen. Het gaat hier om testen op gebied van de motoriek maar ook testen die de problemen in het dagelijks handelen in kaart brengen en handvatten bieden voor therapie daar zowel de zwakke als de sterke kanten van het handelen in kaart gebracht worden.† Veel gebruikte testen zijn de PRPP, de A-ONE en de AMPS. Meer informatie over deze testen is te vinden via de links op de downloads pagina.

 

De behandeling

Bij de behandeling van hersenletsel zijn vaak meerdere disciplines betrokken zoals een revalidatiearts, een fysiotherapeut, psycholoog en/of logopedist. De ergotherapeut werkt met de andere hulpverleners samen om het rendement van de behandeling zo groot mogelijk te maken.

 

Tijdens de behandeling komen de volgende themaís aan bod:

Dagelijks functioneren

De ergotherapeut begeleidt de cliŽnt bij het opnieuw leren uitvoeren en plannen van dagelijkse activiteiten. Dit gebeurt door training en het aanleren van compensatie- en strategietechnieken. Veel mensen met NAH zijn gestopt met hun werk/ school of werken aanzienlijk minder uren..† Daardoor vallen ze soms in een gat. CliŽnten vullen hun dag met kleine karweitjes, tuinieren en hobbyís, maar dat geeft niet altijd voldoende bevrediging. Hierdoor kan zelfs een depressie ontstaan. Ergotherapie op Maat besteedt daarom expliciet aandacht† aan zinvolle dagbestedingsmogelijkheden, aangepast aan de individuele mogelijkheden. Voor de ťťn is dat een nieuwe hobby, voor de ander vrijwilligerswerk of zelfs een (gedeeltelijke) terugkeer naar de oude werkplek. Meer aansluiting met de samenleving is goed voor het zelfbeeld en zelfrespect. Bovendien heeft het een positief effect op de gezondheid. De ergotherapeut kan ook helpen bij het in kaart brengen van de belasting en belastbaarheid en een opbouw van de belastbaarheid begeleiden.

De partner en het gezin

Ook het betrekken van de partner en/of andere gezinsleden bij de behandeling van NAH-cliŽnten verdient veel aandacht. Partners kampen vaak met nervositeit, vermoeidheid, depressieve gevoelens, schuld- en onmachtsgevoelens. Ze besteden minder tijd aan Ďde leuke dingen van het levení en hebben activiteiten buitenshuis opgegeven. Dit legt vaak een grote druk op de relatie. De ergotherapeut biedt ondersteuning in de vorm van advies, instructies en praktische tips.

Steun en zorg

Een ergotherapeut kan goed in kaart brengen welke zorg- en ondersteuningsbehoeften de NAH-cliŽnt en zijn/haar omgeving hebben. Ook het bespreken van de mogelijkheden en hierbij advies geven, valt binnen het vakgebied.

Niet alleen richting de cliŽnt, maar ook aan zorg indicerende organisaties.


Hulpmiddelen en voorzieningen

Soms zijn (tijdelijke) hulpmiddelen en voorzieningen noodzakelijk, bijvoorbeeld:

 Een noppenbord voor het eenhandig smeren van brood

 Aangepast bestek

 Aangepaste dag-weekkalender

 Snijplankje geschikt voor eenhandig gebruik

 Een aangepast kookboek

 Medicijnwekker

 Schrijfhulpmiddelen

 Een aangepaste fiets

 Elastische veters

 

De Ergotherapeut† kan hierbij adviseren. Bovendien kunnen veel hulpmiddelen vrijblijvend via de praktijk worden uitgeprobeerd. Ook wordt advies gegeven over aanpassingen in huis en op het werk. Wij helpen cliŽnten bij het indienen van aanvragen, zo nodig onderbouwd met een ergotherapeutisch verslag.

 

 

Ergotherapie bij Kinderen met niet aangeboren hersenletsel

Ergotherapie bij kinderen betekend een breuk in de levenslijn. Hersenen van kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. Je kunt vaak aan de buitenkant niet zien wat er zich aan de binnenkant allemaal in het hoofd van het kind afspeelt. Soms is het zo, dat problemen vaak op langere termijn pas  zichtbaar worden. Vaak staan eerst de eventuele motorische gevolgen van het hersenletsel op de voorgrond maar vaak zijn de minder zichtbare gevolgen meer beperkend.

 

Mogelijke langetermijngevolgen zijn:

 

 hoofdpijn;

 overgevoelig voor licht/geluid;

 duizelig, evenwichtsproblemen;

 vermoeid;

 slaapproblemen;

 verminderde reuk of smaak;

 concentratieproblemen.

 

Bij deze problemen kunnen de ergotherapeuten ook hulp bieden daar wij ook Sensorische informatieverwerkingsproblemen in kaart kunnen brengen en kunnen adviseren over hoe er het best met de† prikkelverwerkingsproblemen omgegaan kan worden. Samen met het kind, de onderwijzer en ouders bekijken we bijvoorbeeld wat nodig is om in de klas te kunnen functioneren.