Praktijk voor Kinderergotherapie

Behandeling

Hoe ziet de behandeling eruit?

De ergotherapiebehandeling is op verwijzing van een huisarts of medisch specialist. Een standaard verwijsformulier dat gebruikt wordt door Ergotherapie Nederland kunt u hier als document downloaden: verwijsformulier

Met ingang van 1 januari 2012 kunt u ook zonder verwijzing naar de ergotherapeut. In bijgevoegd document vind u hier meer informatie over: Zonder verwijzing.

Vult u dan wel dit formulier in DTE  screening.

Voordat de behandeling start, wordt er een observatie of test gedaan; de intake. De gegevens uit de intake geven inzicht in het handelen van het kind en de problemen die daaruit voortkomen. Dit onderzoek duurt ruim een uur. Direct na de observatie bespreek ik met u of ergotherapie inderdaad geïndiceerd is. Tevens overleg ik of ik contact op mag nemen met leerkrachten, ambulante begeleiders, artsen en/of andere betrokkenen zodat de resultaten van de behandeling op alle plaatsen waar het kind komt doorgevoerd kunnen worden.

De ergotherapiebehandeling is altijd individueel en duurt 45 minuten per keer. In principe vindt de behandeling plaats in mijn praktijkruimte maar een bezoek aan school van uw kind behoort ook tot de mogelijkheden. Het is belangrijk dat u als ouder/ verzorger bij de behandelingen aanwezig bent, zodat u thuis ook aan de slag kunt met de adviezen die ik u gedurende de behandeling geef.

De behandeling

Een behandeling kan bestaan uit het trainen en begeleiden van praktische vaardigheden en het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind. Tijdens het behandelen maak ik veel gebruik van spel-, ontwikkelings– en praktisch materiaal. Voor het resultaat van de behandeling is het belangrijk dat uw kind plezier heeft in wat het doet en dat de behandeling de juiste uitdaging biedt. Alleen dan zal het kind zich het beste ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is de uitvoer van dagelijkse activiteiten van uw kind te verbeteren.

Adviseren

Naast de behandelingen worden er tevens adviezen gegeven aan ouders, leerkrachten en andere betrokkenen over de meest adequate begeleiding van uw kind. Indien noodzakelijk kan ik ook advies over voorzieningen en hulpmiddelen geven.

Evaluatie

Na ongeveer 5 behandelingen vindt er een tussenevaluatie plaats. Samen met u als ouder/ verzorger evalueren we of er voldoende vooruitgang is en of we aan de juiste doelen werken. Aan het einde van de behandeling wordt er beoordeeld of het eindresultaat naar tevredenheid is. Aan de hand hiervan wordt besloten of er meer ergotherapie nodig is of niet. De bevindingen worden gerapporteerd naar de verwijzende huisarts of medisch specialist. 

Ergotherapie op Maat

Contact:

Esther Jansen

Hudighaven 18

2993 HB Barendrecht

Nederland

 

Telefoon: 06-40839868

E-mail: esther@ergotherapieopmaat.nl