Praktijk voor Kinderergotherapie

Ergotherapie op Maat

Home

Welkom op de website van Ergotherapie op Maat!

Ergotherapie op Maat is een praktijk voor (kinder)ergotherapie.

 

Ergotherapie

Ergotherapie biedt de cliŽnt de mogelijkheden een optimale wijze van uitvoeren van dagelijkse activiteiten te bereiken in de eigen omgeving, waarbij het concrete, voor de cliŽnt
betekenisvolle handelen op de gebieden zelfredzaamheid, arbeid (productiviteit) en vrije tijd onderwerp is van de therapie.

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die, ten gevolge van een ziekte, trauma, over- of onder- belasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling, beperking of handicap, zijn
gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren.

De activiteiten die problemen opleveren en die voor de cliŽnt belangrijk zijn worden zo praktisch mogelijk aangepakt in de ergotherapiebehandeling. Het kan hierbij gaan om opstaan of aankleden, maar ook om huishoudelijk werk, school of hobby's. (Bron: EN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderergotherapie

Ook kinderen kunnen problemen ervaren met de deelname aan dagelijkse activiteiten. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk meekomen met leeftijdsgenootjes en hebben moeite met verschillende dagelijkse activiteiten zoals: aan- en uitkleden, eten met mes en vork, schrijven, contact maken met leeftijdsgenootjes of zelfstandig spelen. Een ergotherapeut analyseert waarom een kind moeite heeft met deze zaken en stimuleert de normale ontwikkeling van het kind gedurende de ergotherapiebehandeling.

Kenmerkend voor ergotherapie met kinderen is het Ďfamily-centeredí werken. Door de familie van uw kind in de behandeling te betrekken, weet de ergotherapeut waar de prioriteiten van uw gezin liggen. Zo wordt de therapie op maat gemaakt voor uw kind en diens familie.

De begeleiding kan thuis, op school, in de praktijk of elders plaatsvinden.

 

 

Ergotherapie bij volwassenen

Het doel van de ergotherapeut is om de cliŽnt ondanks de aanwezige beperkingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren: thuis, op het werk of in de directe leefomgeving. Als ergotherapeut helpen we bij het in kaart brengen van de problemen die de cliŽnt ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Vervolgens stellen we, in overleg met de cliŽnt,† prioriteiten op om tot een behandelplan te komen.

Ergotherapie op Maat is onder meer gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van zowel kinderen als volwassenen† met verworven hersenletsel. Op de Specialisatie pagina is meer informatie te vinden over de behandelmogelijkheden bij hersenletsel.

Contact:

Esther Jansen

Hudighaven 18

2993 HB Barendrecht

Nederland

 

Telefoon: 06-40839868

E-mail: esther@ergotherapieopmaat.nl

 

Tekstvak: Ergotherapie op Maat sluit haar deuren per 31 december 2016.

Na ruim 10 jaar met veel plezier en voldoening te hebben gewerkt in de eerstelijn ga ik een nieuw avontuur aan. 

Gelukkig start Ergotherapie Hoeksche Waard met een ergotherapie praktijk in Barendrecht en omstreken als uitbreiding op hun huidige praktijk. 
Voor ergotherapeutische hulpvragen kunt u  bij hen terecht. 

De website is http://ergotherapiehoekschewaard.nl/